کارگاههای علمی

عنوان کارگاه
  زمان
  محل برگزاری  
مدرس  ثبت نام
 توضیحات
لیزر تراپی  جمعه 9 آبان 1393  شهرستان قائم شهر  فیزیوتراپیست شقایق فولادوندی
فیزیوتراپیست حمید رضا سینایی 

برگزار شد 
مگنت تراپی    
پنجشنبه 20 آذر 1393  

ساعت برگزاری 10-12

سمینار تازه های الکتروتراپی 
(هتل المپیک)
فیزیوتراپست شقایق فولادوندی 

سایت انجمن یا

Pta.tanin-arta.ir

برگزار شد

لیزر تراپی 

پنجشنبه 20 آذر 1393  

ساعت برگزاری 14-16

 سمینار تازه های الکتروتراپی
 (هتل المپیک)

 
دکتر کامران عزتی
  فیزیوتراپست شقایق فولادوندی

فیزیوتراپیست حمیدرضا سینایی 
سایت انجمن یا

  Pta.tanin-arta.ir

برگزار شد 
           
شاکویو تراپی  پنجشنبه 24 دی ماه 1394 

ساعت برگزاری 13:30 الی 15:30
چهارمین سمینار الکتروتراپی
(هتل المپیک)
 

فیزیوتراپیست دکتر بصیر مجدالاسلامی
فیزیوتراپیست حمید رضا سینایی 
سایت انجمن یا
pta.tanin-arta.ir 
در حال ثبت نام
لیزر تراپی  پنجشنبه 24 دی ماه 1394

ساعت برگزاری 15:30 الی 17:30 
چهارمین سمینار الکتروتراپی
(هتل المپیک) 


فیزیوتراپیست شقایق فولادوندی
فیزیوتراپیست حمید رضا سینایی 
سایت انجمن یا
pta.tanin-arta.ir 
در حال ثبت نام 
مگنت تراپی  جمعه 25 دی ماه 1394
ساعت برگزاری 10:30 الی 12:30 
چهارمین سمینار الکتروتراپی
(هتل المپیک) 
فیزیوتراپیست شقایق فولادوندی   سایت انجمن یا
pta.tanin-arta.ir
تلفن راهنمایی
09124340701
02177249235
در حال ثبت نام 

سایت انجمن یا

Pta.tanin-arta.ir